Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#85
Всеки, който се е опитвал да открие сметка на името на Етажна Собственост в банка е установил сериозните ограничения, които съществуват в банките. Оказва се, че от началото на 2024г. вече няма банки, които откриват сметка без "Сдружение на собствениците".

Всъщност, това което трябва на Вашата ЕС е БУЛСТАТ - той ще ви даде право да откриете сметка практически във всяка банка. Малко известен факт е, че може да се вземе БУЛСТАТ без да правите "Сдружение". Към началото на миналата година БУЛСТАТ без "Сдружение" имаха около 300 Етажни Собствености, като към момента на писането на статията са около 1000.

БУЛСТАТ за Етажна Собственост без "Сдружение" се взема от Агенция по Вписвания, регистър БУЛСТАТ и трябва да направите следното:
  • Да вземете удостоверение от общината, за регистриран Управител ЕС (разбира се, първо трябва да изберете Управителя на Общо Събрание (ОС)). Уведомяването на общината за новоизбран Управител е задължително според ЗУЕС стар чл. 46б, нов чл.47е. За Регистъра Ви трябва копие.
  • Да подадете заявление РБ-1 по чл.3 ал.1 т.1-8 (има го на https://www.bulstat.bg/bg/view/dokumenti) и да посочите правна норма: "нефизическо лице - осигурител"
  • Да имате копие от протокола от ОС за избор на Управител (същия, който носите в общината)
  • Да заплатите такса, която в момента е 10лв
Документите подавате в Регистър БУЛСТАТ. Възможно е да стане на хартия, както и с електронен подпис.
БУЛСТАТ се получава още същия ден.

Другата възможност да имате БУЛСТАТ е по-известна - да регистрирате "Сдружение на собствениците". Сдружението е специална форма, регламентирана в ЗУЕС секция III и се използва предимно за програми за енергийна ефективност.


С измененията в ЗУЕС, считано от 29.9.2023 спор[…]

Здравейте, на общо събрание една от точките беше […]

Всеки, който се е опитвал да открие сметка на имет[…]

Да започнем с това какво знаем за Правилника (ПрВР[…]

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС