Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#20
Доста хора ни питат за информация как и къде се открива сметка в банка на името на етажна собственост (ЕС). Причини за интереса например са:
  • ако се случи нещастно събитие с касиер/домоуправител (този, който съхранява средствата на ЕС), много трудно ще се докаже пред наследниците кои средства са на етажната собственост и кои са лични. Много често касовите книги се съхраняват от същия човек, който съхранява и парите;
  • по-малко неприятности с НАП за физическото лице (домоуправител/касиер). Често хората прибягват до използване на лична банкова сметка за по-лесна събираемост на вземанията в етажната собственост. Представете си, че сградата събира > 1 000 лв./месец (това се среща при сгради с над 40 ап.), а това прави > 12 000 лв. на година. При евентуална проверка от НАП на касиера/домоуправителя, той ще трябва да доказва произход на тези средства;
  • достъпност - банките дават възможност няколко души да се разпореждат със средствата;
  • нежеление някой да съхранява и носи отговорност за хиляди левове - много често се натрупват значителни суми, когато се събират средства за ремонт на покрив, асансьор, паркинг и т.н.
Ако етажната собственост има сдружение на собствениците, тя ще има Булстат и тогава можете да откриете сметка в почти всяка банка. Как обаче стои въпроса за етажни собствености без сдружение на собствениците? Екипът на Вход.Експерт направи собствено проучване и откри 3 банки, които имат процедура за откриване на сметка в този случай.

Централна Кооперативна Банка:
В банката е необходимо да се предоставят няколко решения на Общото събрание на етажната собственост:
- за избор на управителни органи (Управител или Управителен съвет);
- за откриване на сметка по чл. 50 от ЗУЕС.

На място от банката ще направят необходимите копия, които трябва да се заверят с "Вярно с оригинала" от Управителя.

Сметката се открива на името на Управителя и съгласно чл. 50 от ЗУЕС.

Услуги, които предоставя банката:
- извлечение по имейл;
- пасивно електронно банкиране;
- разпореждане със средствата само в офиса на банката, в който е открита сметката;
- таксите за откриване и поддръжка на сметката са съгласно тарифа на банката за юридически лица.

Негативи:
- работа със средствата само на място в един офис;
- няма банкови карти.

Позитиви:
- най-ниската цена, която открихме.


Първа Инвестиционна Банка
В банката е необходимо да се предоставят следните документи:
- решение на Общо събрание за избор на управителни органи;
- копие от уведомление към общината, съгласно чл. 46б от ЗУЕС;
- спесимен на подписите на лицата, имащи право да се разпореждат със средствата по сметката от името на етажната собственост (които трябва да бъдат нотариално заверени или да бъдат положени в присъствието на служител от фронт офис).

На място от банката ще направят необходимите копия, които трябва да се заверят с "Вярно с оригинала" от Управителя.

Услуги, които предоставя банката:
- извлечение: електронно или на хартия (има разлика в месечната такса);
- пасивно електронно банкиране;
- възможност за издаване на банкова карта;
- възможност да се упълномощят няколко лица, които да се разпореждат със сметката;
- таксите за откриване и поддръжка на сметката са съгласно тарифа на банката за юридически лица.

Негативи:
- няма спрямо другите банки.

Позитиви:
- възможност няколко души да се разпореждат със средствата по сметка;
- възможност за издаване на банкова карта.


ДСК
Очакваме информация...

Решенията на Общото събрание, които се изискват, е необходимо да се изготвят съгласно правилата на ЗУЕС. Вижте тази наша статия за провеждане на Общо събрание.
Част от всяко решение са:
  • поканата за свикване на Общо събрание;
  • съобщението за изготвен протокол от проведено Общо събрание;
  • не забравяйте за протоколчика и свидетелите.

Изключения
Системата Ипей/Изипей предлага нова услуга за физически лица с IBAN, банкова карта и 2 безплатни тегления от банкомат за месец - без месечна такса. Потърсете информация за EasyPay карта.
С тази услуга често работят домоуправители, защото позволява разделяне на личните финанси от тези на етажната собственост. С подобно решение съществуват особеностите с НАП, описани по-горе.
Ако използвате тази услуга и нашия софтуер за етажна собственост няма да имате такса за банков превод от Вход.Експерт към вашата сметка.

Сходни услуги има и в новите платежни системи като: Phyre, Revolut, Paysera и др.


#25
Здравейте,
Искам да благодаря за темата и разясненията по нея. Спестихте ми време да търся кои банки предлагат услугите насочени към ЕС.
Ако може да разясните следното: след среща ф офис на ПИБ разбрах, че месечната такса за разпл. сметка на ЕС при тях е 20 лв. Таксата за ползване на софтуера на Вход Експерт е 20 лв. в нашия случай (ние сме вход с 12 апартамента). В темата сте писали, че когато се ползва ИзиПей карта/сметка ЗАЕДНО с Вход Експерт, не се начислват такси за транзакциите. Означава ли това, че при това положение условията на ПИБ и ИзиПей+Вход Експерт са еднакво изгодни? Или във втория случай има още някакви такси към Изи Пей?

Ако може да коментирате.
#27
Здравейте,

Аз лично бих използвал безплатната версия на Вход.Експерт за такава малка сграда, може да пробвате.

Цените ни са тук: https://vhod.expert/ceni/

П.П. Коригирах по-горе, че се пести от таксите за банков превод, благодаря.
#29
Може ли да ми поясните по-конкретно ако се ползва платения Ви модул Касиер:
1. За 80 ап. таксата е?
2. При внасяте през Изипей всеки собственик плаща дължимата си сума + каква такса за превода? Например внася 25 лв.
3. Какви още суми за такси при използване на този автоматизиран начин на събирани на таксите от собствениците? Има ли такива, които ще се удържат автоматично от сметката?
4. Как се разпорежда касиера или управителя със сметката?
5. Заплащане на текущи консумативи от тази сметка - такси ?
6. Може ли да се комбинират и осчетоводяват в софтуера два вида постъпления по банкова сметка и чрез Изипей?
7. Как се процедира със двата вида прихода в касата - такси за подръжка и такса за фонд "Ремонт и обновяване"? Трябва ли собствениците да правят две отделни плащания?
Благодаря Ви предварително.
#31
Отговори:
Може ли да ми поясните по-конкретно ако се ползва платения Ви модул Касиер:
1. За 80 ап. таксата е?
** вижте секция цени от сайта ни: касиер за вход

2. При внасяте през Изипей всеки собственик плаща дължимата си сума + каква такса за превода? Например внася 25 лв.
** собственикът не заплаща допълнителна такса, подобно е на плащане на фактури за ток, вода, интернет ...

3. Какви още суми за такси при използване на този автоматизиран начин на събирани на таксите от собствениците? Има ли такива, които ще се удържат автоматично от сметката?
** не е ясно какво се пита

4. Как се разпорежда касиера или управителя със сметката?
** сметката с парите е Ваша (според решенията на ОС - на касиер/домоуправител/ЕС), парите са във ваше владение.

5. Заплащане на текущи консумативи от тази сметка - такси ?
** виж т.4

6. Може ли да се комбинират и осчетоводяват в софтуера два вида постъпления по банкова сметка и чрез Изипей?
** можете да отбелязвате ръчно приходи получени по други канали - кеш, банка, Револют и др.

7. Как се процедира със двата вида прихода в касата - такси за подръжка и такса за фонд "Ремонт и обновяване"? Трябва ли собствениците да правят две отделни плащания?
** не са необходими две плащания, вие като администратор създавате коя такса в коя каса отива, софтуерът автоматично разпределя получените средства от конкретен абонат към конкретна каса. Касите се виждата само през софтуера. Дефакто парите са заедно, в една платежна сметка.
Благодаря Ви предварително.

Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС