Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
Аватар
By MapTo
#37
Всичко в една Етажна Собственост (ЕС) започва от идеалните части. Дори изборът на Управител ЕС (Домоуправител) се прави с гласуване, като тежестта на всеки глас зависи от притежаваните идеални части от собственика.

Често срещано в практиката е да не можем да намерим идеалните части за всички обекти в сградата.
От години на разположение сайта на агенция по геодезия, картография и кадастър - https://kais.cadastre.bg/bg/Map, в който може да направим справка без регистрация и безплатно.
В този портал може да търсите по адрес. Да намерите вашата сграда и след това да проверите обект по обект какви са записаните данни в този регистър. Много е вероятно да намерите данни, освен ако сградата не е в много малка община. Всеки имот има идентификатор (еквивалента на ЕГН при сградите). След като разберете идентификатора на сградата може да намерите всички обекти в сградата като в полето за търсене 'идентификатор' попълните "идентификатор сграда.*". Друг лесен вариант е да попълвате в полето за търсене 'идентификатор': "идентификатор сграда.1", "идентификатор сграда.2" .. и т.н. В повечето сгради обектите са с последователни номера и започват от 1.

Друго място, на което може да правите справки, но този път срещу заплащане е Имотния Регистър: https://portal.registryagency.bg/ . Този регистър изисква регистрация и справките в него струват 1лв. Тук има справки за смяната на собственици и ипотеките на обекта. Може да намерите имената и ЕГН на собственик, например когато не се е представил сам пред Управителя.

Често се случва да не може да се спази и условието на ЗУЕС сборът от идеалните части в един вход да бъде 100% - тогава може да се приложат разпоредбите на чл.17 ал.4, ал.5. и ал.6.


Аватар
By etotev
#44
Имам нужда от съвет. Надявам се, че някой е преминал през този казус.
Сборът на подадените от собствениците данни не е равен на 100%, а е малко повече.
В сайта на агенция по геодезия, картография и кадастър няма информация за всички обекти в сградата, същото е положението и в имотния регистър. Определянето чрез пресмятане е много сложно, защото на някои актове няма информация за площта на прилежащите мазета и тавани, а става дума за 85 апартамента. Получихме таблица от общината в която е блокът, при тях сборът си е 100. Можем ли на ОС да вземем решение, че приемаме тази таблица за достоверна?
Аватар
By MapTo
#46
Здравейте,

Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1, което да се опише в протокола. След това бих описал, че предоставената таблица е от общината (как е предоставена, изх. номер и т.н.) и след това тези ид.ч. трябва да се одобрят на събрание от достатъчно голям брой собственици чл.17 ал.6.

Друг вариант, който съм виждал е да използвате за математиката на ал.4 само площта на основния обект, без таван или мазе.

НЕ бих описвал никъде, че е трудно да се намери някаква площ и затова няма да се спази закона :).

Тези ид.ч. са ви необходими:
- за разпределяне разходите за ремонти по пропорционален на собствеността начин? Тогава, ако 2/3 от собствениците са съгласни едва ли ще имате проблем с някой от методите по-горе. Чудя се, ако е само за това - едва ли си заслужава разправията, събрание с 2/3 от 85 собственици е практически невъзможно. Когато имате разпределяне на разходи за ремонт ще ви остават малко повече пари в касата, заради това че имате над 100% собственици.

- за програмите за енергийна ефективност - тогава, няма ли да е по-добре да участвате с това, което пише по Н.А. стига да не събирате 100%, защото във вашият случай ще се окаже, че сте събрали повече?

- друга причина?

Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС