Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
Аватар
By MapTo
#78
Да започнем с това какво знаем за Правилника (ПрВР):
 • Това е документ, който сме длъжни да приемем. ЗУЕС чл. 11 ал. 3
 • Министърът на МРРБ създава примерен правилник, който може да се намери на техния сайт.
Освен това:
В правилника уреждаме следните отношения за собственици, ползватели и обитатели:
 • "осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред" ЗУЕС чл. 6, ал 1, т. 15
 • "изпълняват и други задължения, предвидени в правилника за вътрешния ред." ЗУЕС чл. 6, ал 1, т. 20

Уточняваме как да правим събрание в смесен режим - на място и онлайн
"Процедурата за провеждане на смесен режим на работа на общото събрание - присъствено и онлайн чрез видеоконференция, се урежда в правилника за вътрешния ред на етажната собственост." ЗУЕС чл. 16, ал 10

Уточняваме как да правим ревизия
"Проверката се извършва по реда, описан в правилника за вътрешен ред в етажната собственост." ЗУЕС чл. 16, ал 5

Можем да уточним вноските в сградата
"За поддържане на общите части на етажната собственост собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание." ЗУЕС чл. 48, ал 8

В много сгради директно се приема правилникът от МРРБ и ако някой го е чел знае, че той повтаря ЗУЕС - т.е. само с приемане на правилника на МРРБ без редакция формално изпълняваме императива на ЗУЕС - да приемем правилник, но няма да имаме особени ползи.

В още повече сгради правилник въобще няма.

Но …
Правилникът за вътрешен ред (ПрВР) е важен и в него може да приемете следните практични текстове:
 • Да регламентирате такса за неизрядните платци. ЗУЕС не Ви дава това право директно, но ако допълните ПрВР можете да определите такава такса и когато се стигне до съд тази такса е много вероятно да бъде уважена. Пример за съдебна практика:
  СРС 1061/2014г. и потвърдено решение СГС 3826/2016г.
 • Да регламентирате до кога се дължи месечната такса, защото в ЗУЕС е пропуснато. Примерен текст:
  "Определените месечни вноски/такси към Етажната Собствност се дължат от първо до последно число на месеца, за който се отнасят."
 • Да регламентирате възможността Управителя да събира средства в сградата, тъй като ЗУЕС не позволява да го изберете и за Касиер, позовавайки се на ЗУЕС чл.23. ал.1 т.13. В много сгради има едно действащо лице и не се избира Касиер. Можете да регламентирате и сметката за събиране на средства - за съжаление не е лесно да се открие сметка на името на ЕС без БЛУСТАТ (вижте статията ни за банкови сметки) и в много сгради пари се събират в лична сметка - ПрВР е подходящо място да опишете това.
 • Да уредите как се прави онлайн събрание - коя платформа да се използва, кой и как ще се включва и т.н. Ние приехме следния текст:
  Редът за онлайн участие в ОС се определя както следва: (Приет на ОС ХХХХХХ, виж в закл. Разпоредби § УУУ.)
  • регистрация за онлайн присъствие за Общо събрание се прави до 2 дни преди датата на насрочено ОС като се изпрати имейл на Управител ЕС.
  • Управител ЕС избира платформа за онлайн срещи и изпраща линк преди часа на събранието на регистрираните собственици
  • на събранието Управител ЕС избира присъстващ собственик за свързване към онлайн срещата
  • гласуването на ОС онлайн присъстващите правят в платформата https://vhod.expert
  • гласуването приключва в края на деня на събранието
  • протоколчикът отразява гласовете в протокола
  • необходими изисквания за онлайн участие в ОС е собственикът да има профил в https://vhod.expert и имейл
  за да може да изберем нов Управител. ЗУЕС от септември.23 промени правилата и Управител трябва да се избира с >50% ид.ч., а ние обикновено сме между 30-40%. Интересно се получи, че онлайн събрахме повече гласове.
 • Да уредите как се плаща за общи помещения в сградата - наем на мазета, стаички, портиерни и т.н.
Правилник за Вътрешен ред се променя от Общо събрание. Препоръчвам да добавите в него специфични текстове за сградата си, защото това ще Ви защити при бъдещи съдебни спорове. Поне като минимум може да добавите текстовете за таксите за неизрядните платци и да регламентирате, че средства се събират в рамките на текущия месец (това са първите две предложения).
Препоръчвам във всяка сграда да избирате Контрольор или Контролен съвет.


С измененията в ЗУЕС, считано от 29.9.2023 спор[…]

Здравейте, на общо събрание една от точките беше […]

Всеки, който се е опитвал да открие сметка на имет[…]

Да започнем с това какво знаем за Правилника (ПрВР[…]

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС