Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
Аватар
By MapTo
#3
Често се случва да има недоволство от управлението в една сграда. Това е нормално, хората са различни и имат променливи потребности с течение на времето. Законодателят е разпоредил сградата да се управлява от мнозинството и Вие собствениците сте в правото си да организирате нов избор на Управител. В тази статия ще Ви запозная с важни моменти при избора на управление на една сграда, които са позволени от Закона за управление на етажна собственост (ЗУЕС) и може би някоя от възможностите и съветите ще са подходящи за Вашата сграда.

Всеки Управител се избира за срок до 2 години и той е задължен да свика Общо Събрание (ОС), преди изтичане на този срок. Ако Управителят не прави това, може да му го припомните - чл. 21 (1) от ЗУЕС.

Освен един Управител може да решите вашата сграда да има Управителен съвет от нечетен брой членове - чл. 19 от ЗУЕС. Тогава работата по управлението на сградата ще се споделя и е много вероятно по-голямото количество съседи, ангажирани в управлението на сградата, да намери подход за решаване на натрупаните проблеми. Както е казано: "сговорна дружина планина повдига".

Сградата може да има и друг орган на управление - Контролент съвет. Той контролира работата на Управителя, и изпълнението на решенията на ОС, проверява касата, има достъп до книгата на ЕС. Контрольорът има право да свика и ОС. Силно препоръчвам, когато използвате услуги на юридически лица по управлението на сградата, да изберете поне един съсед за Контрольор. Това Ви дава възможност по-лесно да организирате събрание, да правите проверки на касата или евентуално да се оплачете в общината, в случай на нарушения.

Според ЗУЕС в случай на нередности в ЕС може да се обърнете към кмета на общината за помощ - за това вижте тук.

Ако Управителят не съдейства и нямате Контрольор, Чл. 12 от ЗУЕС Ви дава право като собственик да свикате Общо събрание по следните начини:
  • Ако от предходното проведено събрание е изминала повече от една година - всеки собственик или ползвател може да свика ОС;
  • С писмено искане на 20% от собствениците на ид.ч. Това искане се представя на Управителя и той в 10-дневен срок трябва да свика ОС. Ако не го направи, собствениците имат право сами да свикат ОС;
  • Ако има неотложни случаи ("неотложен случай" е наличие на факти или обстоятелства, които създават предпоставка за разрушаването на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, …. , както и наличието на факти и обстоятелства, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица. За пълния текст вижте ЗУЕС, ДР т.16);
Важно е спазването на всички законови изисквания по свикване на ОС, за да може взетите решения да бъдат легитимни. Прочетете тази статия за провеждане на ОС.

Успех!


Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС