Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#5
Много често съседите решават, че е добре да се инсталира видеонаблюдение на територията на Етажната собственост (ЕС), за да се подобри реда и сигурността. А и цените на техниката са вече много приемливи. Разбира се, като Управител ЕС трябва да организирате това да стане съгласно предвидения от закона начин. ЗУЕС Ви дава право като съсобственици да вземете решение на ОС, че искате да се монтира видеонаблюдение. Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) регламентира, че трябва да пазите отговорно специалните („чувствителни”) и лични данни, а Законът за частната охранителната дейност казва в чл.56: записите от камерите да се пазят до 2 месеца и да има информационни табла на видно място за извършваното видеонаблюдение.

Вече знаете всичко и може да действате. Все пак вижте и подробностите по-долу.

Необходимо е да организирате ОС, на което да се реши, че на територията на ЕС ще се извършва видеонаблюдение. Добре е в решението да е записана аргументация, например: извършвани са обири, в сградата влизат външни лица, искате да се подобри сигурността и т.н. Препоръчително е да приемете правилник как ще се работи с техниката например: достъп до камерите ще има само Управителят, който при поискване от органите на реда ще предоставя записи. Не е необходимо Управителят да прави някаква специална регистрация, където и да е, затова че има достъп до камери или че в сградата са монтирани такива.

Внимание: видеозаписите съдържат специални („чувствителни”) и лични данни и НЕ трябва да са достъпни за всеки, който пожелае. Трябва да организирате DVR устройството (мястото, на което на хард диск стоят записите) да е физически защитено - в заключена кутия/заключено помещение. Ако DVR има отдалечен достъп, той трябва да е защитен с парола и най-добре IP адресите, от които се достъпва, да са ограничени. Решението на ОС Ви дава право да монтирате камери, които наблюдават териоторията на ЕС, не може въз основа на това решение да записвате случайните минувачи по публичните тротоари. Позиционирайте така камерите, че да обхващат минимални публични/обществени площи.

Трябва да организирате спазването и на Закона за частната охранителната дейност - намерете подходящи стикери "Видеонаблюдение" и ги залепете на видни места. Конфигурирайте DVR, така че записите да се изтриват след не повече от два месеца.

Трябва да знаете, че ако камерите не записват, а извършват т.нар "мониторен контрол", голяма част от изискванията по-горе отпадат и тази статия не разглежда такъв случай.

Мястото, на което може да се оплачете от неправомерно видеозаснемане или от което като Управител да получите писмо-нареждане за участие в административно производство е Комисия защита на личните занни (КЗЛД). Както гласи името на тази комисия - тя се занимава с това дали личните данни на субектите (т.е. физическите лица) се пазят съгласно законовите разпоредби. Много често се случва Комисията да разглежда жалби на съседи срещу Управители ЕС. Ако Вие сте Управител и сте изпълнили изискванията по-горе, то няма от какво да се притеснявате. Комисията първо ще направи проверка за събиране на доказателства, ще дойде на място и ще разгледа системата Ви, ще вземе снимки от камерите. Ще има заседание, на което ще сте поканен да изложите фактите. На заседанието присъстват: членовете на Комисията (5-ма), протоколчик, докладчик, стажанти. В моя случай имаше повече от 15 души в залата. Комисията уважава ЗУЕС и решенията взети от ОС и ако имате пропуски в прилагането на закона ще Ви даде нареждане да ги отстраните. Не мисля, че имате нужда от адвокат пред Комисията. Решението ѝ може да се обжалва в съда, за където обаче е добре да имате адвокат.

Много е важно протоколите от ОС, които изготвяте, да са добре написани. Прочетете тази статия за провеждане на ОС.

Легенда:
ОС - Общо събрание
ЕС - Етажна собственост
ЗУЕС - Закон за управление на етажната собственост


Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС