Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#7
Имате значителни разлики между общия водомер и фактурираната консумация.
Съмнявате се дали всички съседи си заплащат сметките за вода.
Това е Вашата статия.

Всяка сграда има общ водомер. На всеки 3 месеца проверяващият инкасатор записва показанията на всички водомери от входа и общия водомер. Комуналното дружество прави проста калкулация - колко вода е калкулирана за всички абонати след общия водомер и разликата спрямо показанията от общия водомер се разпределя пропорционално на всички абонати.
Абонатите от друга страна имат ангажимент да декларират колко души живеят в имота и да си подменят регулярно водомера, за да се гарантира той да е изправен.

Но грешки и пропуски винаги има …

Ние домоуправителите имаме важна роля като представители на ЕС пред комуналните дружества - (ЗУЕС чл23, ал.1 т.5 и ал.3). Оказва се, че Софийска вода, предполагам и другите водоснабдителни дружества дава следните важни правомощия на домоуправителя безплатно:
  • да поиска справка за всички партиди в една ЕС, от която да е видно: какво е потреблението за периода; дали се отчита на база или на водомер; колко са декларираните потребители; има ли открита партида за всеки обект. Справката за 1 година е безплатна.
  • да декларира брой живущи вместо собствениците
  • да подава сигнали за неточности (Пример: за нашите три входа и ~150 обекта се оказа: имаме ~10 закрити партиди; 3ма абоната, които си заплащат но по документи не са част от нашия общ водомер; 1 абонат който е платил 120м3, но го няма в справката)
За да имате правно основание да поискате справката, трябва да приложите протокол от ОС, с който сте избрани за Управител ЕС. Ако в офиса на Софийска вода твърдят, че всеки абонат трябва да ви упълномощи за справката - направете необходимото, за да си входирате молбата, заедно с протокола без много обяснения. Молбата към Софийска вода за справката е в свободен текст, аз изброих какво искам, както съм го направил по-горе.

Използвайте правото си на справка в Софийска вода, така гарантирате, че парите Ви не изтичат.


Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС