Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#40
Споделям няколко полезни съвета, когато сте решили да наемете фирма за управление на Етажната собственост?
  • Изберете си и Контролен съвет/Контрольор. Така ще може да свикате събрание по-лесно, когато е необходимо. Контролът в една ЕС се прави през събрание, включително и контрола над домоуправителя.
  • Изисквайте да видите входирано уведомление за новия домоуправител в общината по реда на чл.46б от ЗУЕС.
  • Изисквайте в договора с фирмата да има клауза месечната такса за домоуправителя да зависи от броя редовни платци. В противен случай, ако се съгласите на фиксирана такса, рискувате тази такса да заплащат само редовните платци и домоуправителят да не е мотивиран да предприема действия срещу нередовните.
  • Приемете решение, че във фирмата-домоуправител не трябва да се съхранява над определена сума, като това ще е сумата за месечните разходи на сградата. Всичко останало фирмата трябва да внася по сметката на Етажната собственост. Така ще имате гаранция за средствата си.
  • Проверявайте регулярно финансовите отчети, поискайте достъп до онлайн система за вашата сграда. При наличие на финансови проблеми - организирайте събрание и документирайте.
  • Работете дружно - в етажната собственост решенията се вземат от мнозинството собственици.


Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС