Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#48
Ние намерихме решение по казуса и споделям как подходихме.

Ще се сблъскате с няколко проблема по време на процеса:
 • да оставите съсед без интернет за определен период
 • нежеланието на операторите да ви съдействат
 • продължителност на процеса

Теоретична подготовка…
 1. Преди всичко, важно е да се запознаете текстовете в ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, който определя изискванията към кабелните и мобилните оператори и ще ви помогне при управлението на елементите на тяхната физическа инфраструктура в Етажната Собственост (вижте чл.69).
  *Хубаво е да се знае, че при неспазване на закона, операторите подлежат на глоби
 2. В сградите Етажна Собственост (ЕС), законът регулира разполагането на разпределителни кутии и кабелните канали (вертикали), които законът определя като физическа инфраструктура (кабелите се дефинират като електронно съобщителна мрежа).
 3. За монтирането на физическа инфраструктура в сграда/вход, операторите са длъжни да сключат договор в писмена форма с ЕС въз основа на решение от Общо Събрание (ОС) на собствениците по реда на чл.17 от ЗУЕС, дори това да се случва при заварено положение. Хубаво е за инфраструктурата да има технически проект, който операторът трябва да изготви.
 4. При наличието на вече изградена физическа инфраструктура в ЕС, абонатите (съседите ви) могат да поискат включване към нея посредством заявка към оператор и без нуждата от ОС, но само ако са налични обстоятелствата от предната точка - ЗЕСМФИ, чл.69 (2).
 5. При прекъсване на договор за услуга, операторът е длъжен за своя сметка в срок от 1 месец да премахне положените елементи - кабели - ЗЕСМФИ, чл.69 (3) (което трябва да изисквате да се случи ако искате вертикалите да не се запълват с непотребни кабели).
Добре е да знаете:
 1. Трябва да сте наясно, че по време на процеса рискувате да се създаде напрежение към вас и между вашите съседи
 2. Ако решите да изискате наем от операторите за поставена физическа инфраструктура отново ви трябва решение на ОС (може да се вземе като решение още на първото събрание), което трябва да включва всички аспекти (представител, сума и т.н.) и следва да се сключи договор. Хубаво е ако се спрете на тази опция, да определите реалистична сума, идеята на този „наем“ е да се покрият щетите от действията на операторите във входа (боклуци след инсталирана услуга, дупчене на стени, достъп, ток и т.н.). Ако кутиите на операторите консумират ел.енергия от общите части е редно сумата на потреблението да е отразена в договора (често сумате е осреднена). Въоръжете се с търпение, защото ще срещнете сериозен отпор от операторите, които по всякакъв начин ще се опитат да откажат изплащането на средства към ЕС и няма да искат да ви кооперират.
 3. Ако вашите искания към операторите са нереалистични (имайки предвид и броя абонати, с които разполагат) рискувате операторът да прекрати своята дейност във входа и абонатите му да остаснат без свързаност.
 4. За да постигнете ефект и за достигането на крайната цел трябва да се въоръжите с търпение и нерви, както и да познавате закона добре. Операторите не обичат да се обвързват с договори, но в края на деня това е ВАШАТА собственост и ВИЕ решавате какво ще се случва с нея. Операторите развиват своя бизнес използвайки инфраструктурата на ВАШАТА собственост без никакви ограничения – от вас зависи дали ще го позволите!
 5. Не се притеснявайте да включите в процеса всяка институция спрямо нейната юрисдикция – Община, Полиция, Съд,КРС и т.н., стига това да ви помогне с начинанието. Започнете първо с комисията, другите няма да са подготвени да съдействат.
В нашия вход процеса протече по следния начин:
 1. Организирахме ОС, на което решихме как ще подходим и каква е позицията на ЕС по казуса. Протокол от ОС с взетото решение може да се поиска от община, полиция, КРС и др.. Винаги трябва да се вземат решения от ОС с определен кворум! Управителят не трябва да извършва своеволия, тъй като това опорочава процеса.
 2. Заедно със съседи от входа, проследихме всички кабели и кабелни трасета, и премахнахме тези, които не се използват. Премахнахме и тези, които използваха общите ни части като трасе, за да захранят съседни блокове/входове.
 3. Свързахме се с всички оператори и им дадохме срок, в който да си преместят разпределителните кутии в мазето на предварително избрано място, така както беше решено на ОС.
 4. След посочения срок, непреместените кутии, бяха демонтирани, съответно трябваше да ни посетят екипи да възстановят свързаността. Тези, които ни използваха за трасе веднага се появиха и сключихме договор за наем с тях. С останалите можете да направите същото за скромна сума, като целта ви винаги е да имате технически отговорник, който да отговаря за изпълнението на дейности по инфраструктурата в общите ви части, и да имате натрупващ се скромен бюджет да покрива щетите по общите ви части след техниците, които ви посещават.
 5. Подсигурихме контролиран достъп до кутиите на операторите, така че да избегнем своеволията на техници, които не се съобразяват с договорените условия, а в случай, в който има нередности се свързваме с лицата за контакт по договор (техническите ръководители за района)


Успех!


#72
Неверояртно подробен И Полезен коментар...Само мога да предполагам колко време е отнело на автора да го състави и колко дни и месеци упорита работа е нужна, за да се придобие това знание.
Сърдечно благодаря.
#77
Едно питане имам, споделил си, че сте подписали договори с операторите. Как стана това? Вие ли им предложихте проект на договора или те сами? Аз успях да ги докарам в блока и да предложат трасе, което да изградят, направихме ОС на което се съгласяваме да бъде изградено, но нямам решение за договорите.

С измененията в ЗУЕС, считано от 29.9.2023 спор[…]

Здравейте, на общо събрание една от точките беше […]

Всеки, който се е опитвал да открие сметка на имет[…]

Да започнем с това какво знаем за Правилника (ПрВР[…]

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС